Säkerhet

Vi har designade arbetskläder.

Samtliga anställda har tysnadsplikt.

Vi respektera våra arbetstider.

Vi är noga med säkerheten kring nycklar (kundens nyckel).

Företaget har full försäkring.